مفاسد شراب و تحریم آن در اسلام

پیامبر (ص) فرمودند:
«شارب خمر گناهش بزرگتر از زناکار است، زیرا زناکار در این حال خدا را می‌شناسد ولی شراب‌خوار مدهوش و بی‌خبر از خداست».
 

ضررهای شراب: 

1. فاسد کردن تمام اعضای جهاز هاضمه 2. از میان بردن اشتهاء به غذا 3. آماس کردن چشم 4. بزرگ شدن شکم به سبب بزرگ شدن معده 5. جمع شدن چربی اضافی در کبد 6 . بیماری کلیه 7. بیماری سل 8 . پیری زودرس به سبب سخت شدن رگها 9. تضعیف یا انقطاع نسل ، زیرا نسل افراد شرابخوار لاغر و ضعیف و سبک خرداند.